ckm.ba Univerzitet modernih znanosti - CKM Mostar ? University of Modern Sciences - CKM Mostar

ckm.ba
Title: Univerzitet modernih znanosti - CKM Mostar ? University of Modern Sciences - CKM Mostar
Keywords:
Description: University of Modern Sciences - CKM Mostar
ckm.ba is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. ckm.ba has 43% seo score.

ckm.ba Information

Website / Domain: ckm.ba
Website IP Address: 50.87.6.144
Domain DNS Server: ns2.strane.info,ns1.strane.info

ckm.ba Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ckm.ba Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

ckm.ba WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Wed, 27 Jul 2016 20:35:37 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=UTF-8

ckm.ba Keywords accounting

Keyword Count Percentage

ckm.ba Traffic Sources Chart

ckm.ba Similar Website

Domain Site Title

ckm.ba Alexa Rank History Chart

ckm.ba aleax

ckm.ba Html To Plain Text

Univerzitet modernih znanosti - CKM Mostar ? University of Modern Sciences - CKM Mostar Studentski Online Servis Webmail Po?etna O nama Historijat Misija, vizija, ciljevi Tijela Univerziteta Upravno vije?e Senat Rektor Rije? Rektora Nastavno osoblje Departmani Poslovni resursi i resursi turizma Sigurnosne studije Prirodni resursi, nutricionizam i zdravlje Studenti Redovni studij Izvanredni studij ?esto postavljena pitanja Op?i akti i pravilnici Pravila studiranja Karakteristike Bolonjskog procesa Zakon o visokom obrazovanju u HN?-K Statut Univerziteta Natje?aji Kontakt PRAKSA U HOTELU MEPAS Posted on 15. Jula 201615. Jula 2016 Studentica smjera Turizam i hotelijerstvo trenutno je na praksi u Hotelu Mepas u sklopu prakti?ne nastave. Mia obavlja poslove na recepciji Hotela Mepas, gdje aktivno sudjeluje u svim aktivnostima. Iskustvo koje ?e ste?i na praksi studentica ?e mo?i iskoristiti u svom budu?em radu, jer znanje koja je do sada stekla na studiju mo?e da prakti?no […] Kolektivni godi?nji odmor Posted on 12. Jula 201612. Jula 2016 Univerzitet ?e biti zatvoren u periodu od 18.7. do 19.8.2016., i po?inje sa radom 22.8.2016. U ovom razdoblju sve va?e upite ?aljite na info@ckm.ba U tom razdoblju primamo i predbilje?be (preuzmi OVDJE) za drugi rok upisa i ukoliko ste zainteresirani mo?ete izvr?iti prijavu elektronski preuzimaju?i obrazac koji popunite i po?aljete. Na svim studijima ima otvorenih […] NA?A STUDENTICA NA OLIMPIJADI Posted on 12. Jula 201612. Jula 2016 Na?a studentica sa smjera ?Nutricionizam i zdravlje“, Amina Kajtaz, predstavljat ?e BiH ove godine na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, u Brazilu. Amina Kajtaz je apsolutna dr?avna rekorderka. Na posljednjem natjecanju osvojila je pet zlatnih medalja i oborila tri dr?avna rekorda. ?elimo joj najbolji plasman na Olimpijadi, kao i uspjeh u budu?em radu i […] Bajramska ?estitka Posted on 4. Jula 20164. Jula 2016 Povodom predstoje?eg praznika Bajrama svim vjernicima ?elimo Bajram ?erif Mubarek Olsun. Va? CKM ?NEUROMARKETING“ I ?EKONOMSKA ?PIJUNA?A“ Posted on 4. Jula 20164. Jula 2016 Danas je na Univerzitetu jedan od najpoznatijih me?unarodnih stru?njaka, doc.dr. Dragan Kolev, odr?ao predavanje na teme: Neuromarketing kao nova nau?na disciplina i Ekonomska ?pijuna?a. Prisutni su pokazali veliko zanimanje zbog aktualnosti tema te se razvila zanimljiva i korisna diskusija. ?Promocija prirodnih izolacijskih materijala na tr?i?tu BiH i ja?anje konkurentnosti“ Posted on 28. Juna 201628. Juna 2016 Vi?i asistent Affan ?ehaji?, mag. prisustvovao je radionici pod nazivom ?Stvaranje regulatornog osnova za ja?anje konkurentnosti BiH proizvo?a?a gra?evinskih proizvoda na EU i doma?em tr?i?tu“ i ?Promocija prirodnih lokalnih materijala na BiH tr?i?tu“, koja je odr?ana u Sarajevu 23. i 24. juna 2016. godine. Cilj radionice bio je iznala?enje sistemskih rje?enja za prevazila?enje postoje?ih barijera […] STUDENTICA SMJERA ?NUTRICIONIZAM I ZDRAVLJE“ NA 1. ME?UNARODNOM KONGRESU Posted on 24. Juna 201624. Juna 2016 Studentica smjera ?Nutricionizam i zdravlje“, gospo?a Nada Zovko, postala je aktivan ?lan Hrvatskog dru?tva nutricionista i dijeteti?ara Republike Hrvatske te ovim putem ?aljemo na?e iskrene ?estitke tim povodom. Prilika da u?estvuje na 1. Me?unarodnom kongresu odr?anom 10. i 11. juna u Zagrebu, me?u brojnim evropskim poznatim izlaga?ima iz oblasti nutricionizma i zdravog na?ina ?ivota, Nadi […] PREZENTACIJA STUDENATA POTENCIJALNIM INVESTITORIMA Posted on 22. Juna 201622. Juna 2016 Studenti druge godine Poslovnog menad?menta ju?er su imali priliku da predstave svoje poslovne ideje potencijalnim investitorima. U ulozi potencijalnih investitora, osim nastavnog osoblja, bili su: Edita Rizvanovi? (Nansen Dialogue Centre Mostar), Aida Zaimovi? (Sparkasse Bank, Filijala Mostar) i Ivan Marinovi? (Vinarija Nui?). Prezentacija je bila u sklopu prakti?ne nastave u okviru kolegija Strate?ki menad?ment, te […] STUDENTI POSJETILI KRUZER Posted on 22. Juna 201622. Juna 2016 Studenti smjera Poslovni menad?ment i Turizam i hotelijerstvo, u sklopu prakti?ne nastave, imali su priliku posjetiti kruzer i lu?ku upravu u Dubrovniku. Ljubazno osoblje upoznalo je studente s radom kruzera koji ima kapacitet od 3000 ljudi i 900 ?lanova posade. Studenti su se upoznali i s radom luke, gdje su saznali nove informacije koje ?e […] Dani engleske i ameri?ke knji?evnosti Posted on 20. Juna 201620. Juna 2016 Ovogodi?nja radionica Dani engleske i ameri?ke knji?evnosti, za studente prve godine dodiplomskog studija Univerziteta, odr?ana je pod nazivom Choose an Author (Odaberi pisca). Diskutiralo se o knji?evnosti, knji?evnim djelima i epohama te najistaknutijim autorima koji su obilje?ili englesku i ameri?ku knji?evnost. Namjera organiziranja ovakvih radionica je ukazati na va?nost ?itanja knji?evnih djela u izgradnji vlastite […] Post navigation 1 2 3 4 5 6 … 12 Sljede?a ? Koji fakultet odabrati ??? Kako odlu?iti ??? Uradite odmah sad Online Test za izbor studija! Najnoviji ?lanci PRAKSA U HOTELU MEPAS Kolektivni godi?nji odmor NA?A STUDENTICA NA OLIMPIJADI Bajramska ?estitka ?NEUROMARKETING“ I ?EKONOMSKA ?PIJUNA?A“ Arhive Juli 2016 Juni 2016 Maj 2016 April 2016 Mart 2016 Februar 2016 Januar 2016 Decembar 2015 Novembar 2015 Oktobar 2015 Septembar 2015 August 2015 Juli 2015 Juni 2015 Maj 2015 April 2015 Mart 2015 Februar 2015 Januar 2015 Decembar 2014 Novembar 2014 Oktobar 2014 Kategorije Naslovnica Natje?aji Nekategorizirano Obavijesti i promocije Obuke i te?ajevi Online Survey Software A SiteOrigin Theme

ckm.ba Whois

Domain Name: CKM.BA